รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. แต่ไม่เกิน 78 กก. บุคคลหญิง สาย สาย A รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 21
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 10:51 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 
 
Remark :
3
เบญญาภา  อ่ำศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
Remark :
7
ศิริโสภา  แดงอร่าม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต