รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 26
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 11:10 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
Remark :
2
บัณฑารีย์  พฤษศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
6
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
Remark :
6
ธนิสรา  เกษสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย