รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 100 กก. บุคคลชาย สาย สาย A รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 32
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 11:23 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Remark :
5
ธัชภูมิ  ธรรมจารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
Remark :
3
ภูวเดช  จามจุรีรักษ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์