รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 63 กก. แต่ไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง สาย สาย B รอบ รอบสาม ฮีท คู่ที่ 35
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 11:32 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
8
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
 
Remark :
8
ณัฐรีย์  พงษ์วรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
2
มหาวิทยาลัยสยาม
 
 
Remark :
2
นิตยา  ชัยสุข
มหาวิทยาลัยสยาม