รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 78 กก. บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 49
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 12:26 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
3
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 
 
Remark :
3
อรอัจฉรา  เพ็งรักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
5
สถาบันการพลศึกษา
 
 
Remark :
5
ขนิษฐา  สีสดใส
สถาบันการพลศึกษา