รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ยูโด - รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กก. แต่ไม่เกิน 90 กก. บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 51
วันที่
19 มกราคม 2562 เวลา 12:34 น.
สนาม
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
Remark :
4
อภิชาติ  แสนชูปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
I
W
Y
S
-
-
-
-
 
Remark :
1
มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
Remark :
1
Masayuki  Komatsuzaki
มหาวิทยาลัยรังสิต