SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
พิชยา    
นามสกุล
ชัยวรรณโน
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เปตอง
  หญิงเดี่ยว
 
     
Sponcer
Sponcer