SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - ชาย ทศกรีฑา1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09:30 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
6001
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
3
4703
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
0310
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5
4201
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
1720
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer