SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3914
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3
1729
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
1511
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
4916
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
6
6030
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
7
0811
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
5407
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer