SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
5512
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
2411
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
3314
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
2014
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
0102
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
4920
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer