SAT GRS
รายการ กรีฑา 
ทุ่มน้ำหนัก - ชาย ทศกรีฑา3  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:20 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
0209
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
1714
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
4704
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
1720
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
3308
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
6001
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
7
4703
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
0310
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
9
4201
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer