SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 16:15 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
5212
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
2405
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
4
0901
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
2606
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
1404
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
0701
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
3305
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer