SAT GRS
รายการ กรีฑา 
วิ่ง 400 เมตร - ชาย ทศกรีฑา5  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 19:00 น.
สนาม สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
6001
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
3
4703
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
0209
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5
1714
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
4201
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer