SAT GRS
รายการ บาสเกตบอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
11
99
13
69
9
10
14
8
3
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2
88
28
18
78
87
8
68
48
98
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer