SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
บุคคลเดี่ยวชาย กระดานที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer