SAT GRS
รายการ ครอสเวิร์ด 
บุคคลเดี่ยวหญิง กระดานที่ 2  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer