SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
blue
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer