SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย รอบที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2
blue
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer