SAT GRS
รายการ คาราเต้โด 
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง รอบที่ 1  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
red
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
blue
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer