SAT GRS
รายการ เปตอง 
ชายเดี่ยว รอบที่ 3  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer