SAT GRS
รายการ เปตอง 
ชายเดี่ยว รอบที่ 3  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer