SAT GRS
รายการ เพาะกายและฟิตเนส 
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
59
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
61
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
65
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4
66
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5
69
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer