SAT GRS
รายการ เพาะกายและฟิตเนส 
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม.  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
111
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
118
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3
122
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
125
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
5
135
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer