SAT GRS
รายการ เพาะกายและฟิตเนส 
ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
29
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3
32
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
69
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer