SAT GRS
รายการ เทนนิส 
ชายคู่ รอบแรก  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม เทศบาลวารินชำราบ

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
9
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer