SAT GRS
รายการ แฮนด์บอล 
ทีมหญิง รอบแรก  
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
15
11
14
8
7
10
4
12
3
1
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
9
3
12
96
10
7
8
16
19
15
28
5
4
1
14
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer