SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 20 มกราคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย W23  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M19  คู่ที่ 19
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม แฮนด์บอล  2 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer