เวลา
โปรแกรมการแข่งขัน
ระหว่าง
สนาม
08:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 1  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 1  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 1  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 1  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 1  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 1  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 1  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 2  คู่ที่ 5  
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 2  คู่ที่ 6  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 2  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบที่ 2  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 2  คู่ที่ 9  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 2  คู่ที่ 10  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 2  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันการพลศึกษา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบที่ 2  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 13  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) ชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด - ต่อสู้ทีม (5 คน) หญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
08:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทศบาลวารินชำราบ
09:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  สถาบันการพลศึกษา
หาดคูเดื่อ
09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
09:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง สาย W23  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
09:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 2  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 2  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 2  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 3  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
09:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย M37  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 37  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
09:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย M38  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 38  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย W29  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย W30  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ
09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
เทศบาลวารินชำราบ
09:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 69  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
09:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เทศบาลวารินชำราบ
10.00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
10:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หาดคูเดื่อ
10:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย W15  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  สถาบันการพลศึกษา
สนามสโมสรฟุตบอลอุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
10:00 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง หญิง 6 คน สาย W12  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
10:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 3  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 3  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย สาย M19  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
10:00 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:04 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 8  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:12 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:18 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 3  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:21 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 4  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:30 ฟุตซอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
10:30 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง หญิง 11 คน สาย W9  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 70  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
10:35 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 5  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:44 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 6  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10:55 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 7  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11.00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทศบาลวารินชำราบ
11.30 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
เทศบาลวารินชำราบ
11:00 แฮนด์บอล - ทีมชาย สาย M19  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
11:00 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง ชาย 6 คน สาย M12  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
11:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 4  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 4  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 4  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:00 เซปักตะกร้อ - ชายคู่ สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
11:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่ สาย W31  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 31  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
11:10 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 9  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:13 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย B สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 10  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:26 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 11  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11:37 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย A  รอบสอง  คู่ที่ 12  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12:00 ฮอกกี้ - ทีมกลางแจ้ง ชาย 11 คน สาย M28  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)
12:03 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 13  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12:13 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย B  รอบสอง  คู่ที่ 14  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย สาย M39  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39  
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สนามสโมสรฟุตบอลอุบล ยูเอ็มที ยูไนเต็ด
13:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 5  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 5  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบคัดเลือก 5  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:19 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 15  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:23 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B สาย A  รอบแรก  คู่ที่ 16  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:36 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B สาย B  รอบแรก  คู่ที่ 17  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:43 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13:59 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 19  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 6  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 6  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบคัดเลือก 6  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:10 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย B สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:14 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย B สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:16 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 22  
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:22 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 23  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:30 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B สาย A  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 24  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:44 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B สาย B  รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 25  
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:47 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14:59 ยูโด - ต่อสู้ทีมชาย B  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 27  
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบรองชนะเลิศ  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบรองชนะเลิศ  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบรองชนะเลิศ  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:03 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง A  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 28  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15:14 ยูโด - ต่อสู้ทีมหญิง B  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
ห้องโถงชั้น 1 ตึก 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน ชาย  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16:00 ลอนโบลว์ส (สาธิต) - ทีม 3 คน หญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ)  
สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 รายการแข่งขันทั้งหมดในวันนี้