รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกายและฟิตเนส - ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
4
35
เหมือนฝัน  ชูประยูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
5
69
ณัฏฐ์ณัชชา  ทองสรวง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
-
Silver
2
31
อาจารี  แท่นทรัพย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-
Gold
3
32
 มุกดา  เรืองสุขสุด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
-
Bronze
1
29
อมรรัตน์  แสงหิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-
 
     
 
Remark :