รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกายและฟิตเนส - สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18:00 น.
สนาม ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
2
158
ธนัทกฤศฏ์   สุดยอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
-
Bronze
4
161
เลิศพงศ์  วิชชุวัชรากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-
3
159
พัฒนา  มนทิลอาจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-
Gold
1
148
ก้องภพ  เฉลิมมุข
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
-
5
166
ทินกร  แก้วภูนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
-
Silver
 
     
 
Remark :