รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบที่ 2 ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น.
สนาม
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1
 
 
R 1
Extra
Foult
1
-
-
 
Remark :
blue
ทักษ์ดนัย  วันประจิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
9
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
R 1
Extra
Foult
9
-
-
 
Remark :
red
ทรงวุฒิ  หมุนแทน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ FOUL - ชนะ FOUL
ไม่มีคู่แข่งขัน - ไม่มีคู่แข่งขัน
ชนะแต้มแรก - ทำคะแนนได้ก่อน
น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ - น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์
ชนะด้วยผลคะแนนย่อย - ชนะคู่แข่งขันด้วยผลคะแนนย่อยสูงกว่า