รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบ RE ฮีท คู่ที่ 7
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
10
 
 
R 1
Extra
Foult
10
-
-
 
Remark :
blue
โรจณัฐ  บุญธรรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
 
R 1
Extra
Foult
2
-
-
 
Remark :
red
เจษฎา  ภู่หยัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ FOUL - ชนะ FOUL
ไม่มีคู่แข่งขัน - ไม่มีคู่แข่งขัน
ชนะแต้มแรก - ทำคะแนนได้ก่อน
น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ - น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์
ชนะด้วยผลคะแนนย่อย - ชนะคู่แข่งขันด้วยผลคะแนนย่อยสูงกว่า