รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
 
 
รายการ คาราเต้โด - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 6
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
สนาม
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
8
 
 
R 1
Extra
Foult
8
-
-
 
Remark :
blue
กนกวรรณ  ขวัญวงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 
0
สถาบันการพลศึกษา
 
 
R 1
Extra
Foult
-
-
-
 
Remark :
red
กุลธิดา  จิตชัย
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะคะแนนโหวต - ชนะคะแนนโหวต
ชนะ BYE - ชนะผ่าน
ชนะ FOUL - ชนะ FOUL
ไม่มีคู่แข่งขัน - ไม่มีคู่แข่งขัน
ชนะแต้มแรก - ทำคะแนนได้ก่อน
น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์ - น้ำหนักไม่ผ่านเกณฑ์
ชนะด้วยผลคะแนนย่อย - ชนะคู่แข่งขันด้วยผลคะแนนย่อยสูงกว่า