รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ บริดจ์ - คู่หญิง สาย สาย A รอบ รอบคัดเลือก ฮีท .None
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
ชนะ -
แพ้ -
ชนะ Bye -
ขอสละสิทธิ์ -