รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
กัลญาณี  ล๊ะล่องส๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อาตีก๊ะ  คงยุนุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
รสริน  รักษาจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
พนิดา  สุขยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
   
 
22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   
 
 
Remark :
วรรณรัตน์  สุขเกษมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ปภาดา  เลิศศักดิ์วิมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
พรชิตา  อรุณเดชาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม