รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Foil (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 12:30 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
พันธ์วิรา  วัฒนภูริพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ธัญญลักษณ์  อินทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ปัทมาสน์  สุขลิ้ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ณัฐนิชา  วรวิจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
   
 
 
Remark :
ธีมาพร  พิมพ์วาปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ศิริยาพร  กิติสกนธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ธนาวดี  ธงภักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ชลธิชา  เคนพรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม