รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17
 
   
 
 
Remark :
จินตกร  เพ็งอุดม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
29
ภาคภูมิ  วงษาลี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
28
รวีโรจน์  แสนทวีสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
สิทธิกร  สิทธิไกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
ศิขริน  อินทรกำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
คณิศร  ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
13
วรวุฒิ  สุถาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม