รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมชาย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 3
วันที่
14 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22
 
   
 
 
Remark :
ปฐมพงษ์  ศิหิรัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ชัชรินทร์  เอี่ยมสิทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
พลชัย  โชคมงคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ต้นตระกูล  บุญทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
มนัสวี  ดีจริง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
ธนกร  งอกคำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
พธนัตย์  ศรีสงคราม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม