รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28
 
   
 
 
Remark :
กัลญาณี  ล๊ะล่องส๊ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
อาตีก๊ะ  คงยุนุ้ย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
รสริน  รักษาจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
พนิดา  สุขยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
   
 
45
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
สิริกมล  สุรทิณฑ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
มัลลิกา  โหราเรือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
พลอยไพลิน  ทองจำปา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ปัญญ์สุรี  กาญจนพงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม