รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
สลิตา  สาระบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กุลพร  กฤตจันทสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
นาตาชา  ผลเกิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สุชานรี  จันทร์ขวัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   
 
 
Remark :
ธัญรัชต์สร  วรรณประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ปภาดา  เลิศศักดิ์วิมาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
พรชิตา  อรุณเดชาชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม