รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
 
   
 
 
Remark :
อริศรา  ตาลน้อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
กัลยรัตน์  อภิญญาลังกร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ณัชชา  ศรีปั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ชนิกานต์  สิงขรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
กันต์กมล  บูรณะสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
บัณฑิตา  ศรีนวลนัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ศิรดา  เปรมจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ณัฐนิชา  วรวิจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม