รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
41
 
   
 
 
Remark :
นฤมล  จรจรัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ศิริลักษณ์  นนทนำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ครองขวัญ  คุ้มบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ชัชชญา  อดุลสุทธานนท์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
 
 
Remark :
จันทร์ธิมาพร  คงตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
วิชาดา  รัตนากีรณวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
กรวรรณ  ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สุรภา  จันทร์หยวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม