รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 10:45 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
38
 
   
 
 
Remark :
สลิตา  สาระบุตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กุลพร  กฤตจันทสกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
นาตาชา  ผลเกิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
สุชานรี  จันทร์ขวัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
วิมลสิริ  เคนทรภักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
จิณณพัต  เจริญผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
รุ่งกานต์  กิ้มเฉี้ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
อุวิน  -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม