รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 10:45 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
จันทร์ธิมาพร  คงตัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
วิชาดา  รัตนากีรณวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
กรวรรณ  ธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
สุรภา  จันทร์หยวก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
   
 
42
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
   
 
 
Remark :
 ชิดชนก  ลิ้มวัฒนะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
วริศรา  สาครบุตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
อุษณีย์  สุระชน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม