รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Epee (ทีมหญิง) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31
 
   
 
 
Remark :
วิมลสิริ  เคนทรภักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
จิณณพัต  เจริญผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
รุ่งกานต์  กิ้มเฉี้ยง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
อุวิน  -- มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   
 
45
สถาบันการพลศึกษา
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
สัณห์ฤทัย  อรัญศิริ สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
รุ่งนภา  จันทร์ทอง สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
เสาวคนธ์  ชาญญานนท์ สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
ศศิภรณ์  พูนเกตุ สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม