รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 1
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
เกียรติศักดิ์  คำป๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
จิรวงศ์  พลแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาณุพงศ์  พรหมวิรัช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ธนาคาร  วจีสัจจะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
 
42
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
   
 
 
Remark :
ณัฐวัฒน์  บัวบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
ภีสภัสร์  ศรีเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
9
ณัฐกานต์  สกุลมาลัยทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
วีริศ  ปานฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม