รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 2
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
นครินทร์  เตชานุเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วรัชญ์   รุ่งเรืองเกษมสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
พีรณัฐ  พุ่มแจ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ธนพล  จันทกลิ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
   
 
21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
   
 
 
Remark :
ปิยะนัท  อำนวย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
จินตกร  เพ็งอุดม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
นพรัตน์  ไชยโพธิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
พีระศักดิ์  ทองนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม