รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
 
รายการ ดาบสากล - ดาบ Sabre (ทีมชาย) สาย ไม่ระบุ รอบ รอบก่อนรองชนะเลิศ ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 12:15 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
23
 
   
 
 
Remark :
นทีธร  สุปรีดิ์เวศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ญาณศรณ์  ฝากเซียงซา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รชต  วิริยะภิรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ต้นตระกูล  บุญทา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   
 
45
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
   
 
 
Remark : ชนะคะแนนรวม
คณิศร  แปงมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
เอกพัชร์  จีนใจตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ปกครองรัฐ  พลพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ณัฐวุฒิ  ทรงประดิษฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม