รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย G รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
7
กฤษฎา  กลีบสันเทียะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
โกวิทย์  พาขุนทด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
ฉัตรชัย  กือสันเทียะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1
จรัญญา  ศรวงษ์แก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
พันกร  แก่นพุทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   
0
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
17
-
-
-
 
Remark :
2
วายุ  พิลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
ยุทธภูมิ  บุญดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
ธีรภัทร์  ชินฮาด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
นราธิป  สารศิริ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
วัชชรา  คีรีวรรณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม