รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย สาย สาย H รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
16 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
22
6
-
-
-
 
Remark :
9
ชยรพ  อุตตะระนาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
ศราวุธ  มีศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
ณัฐกิตติ์  กลับขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
วิริกร  บุญแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
ภคพงศ์  พรเจริญวิโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
   
2
มหาวิทยาลัยทักษิณ
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
24
21
-
-
-
 
Remark :
17
ปุญญวีร์  แดงเปีย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
5
ธวัชชัย  บุญศัพท์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
22
ฮานิฟ  สาแลแม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
8
เราะห์มัน  ยะโก๊ะ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
7
รุสดี  หลีเหร็ม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม